Leespraktijk

de boekensteun

Practische informatie


Annuleren van afspraken
In geval van langdurige verhindering of ziekte draagt de dyslexiespecialist zorg voor vervanging of een andere passende oplossing voor uw kind.

In geval van verhindering of ziekte van uw kind dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.

Behandelingen
Met de ouders maak ik een samenwerkingsovereenkomst waarin de periode van begeleiding en kosten worden
vastgelegd.

De vergoeding bedraagt € 60,00 per behandeling (45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding).
De ouders ontvangen hiervoor maandelijks een rekening.

De vergoeding is van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden zoals didactisch onderzoek, opstellen
en evalueren van het behandelplan en externe contacten.

 

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.